2572


wachtwoord vergeten?

Inzending

Hestia Kinderopvang

Plaats: Amsterdam
Categorie: Noordwest/Centrum
Functie van het gebouw: Kindcentrum; kinderdagopvang en buitenschoolse opvang
Naam van het architectenbureau: NEXT architects en Claudia Linders
Categorie: zorggebouw

'Ruimte betekent veel voor ons omdat deze het vermogen heeft verbanden aan te brengen, prettige relaties tussen mensen te bevorderen, een mooie omgeving te scheppen, keuzes en activiteiten te stimuleren, en kan aanzetten tot allerlei vormen van sociaal, affectief en cognitief leren.'
Malaguzzi, 1984

Hestia werkt met de Reggio Emilia pedagogie, het gedachtengoed van de Italiaanse filosoof Malaguzzi. In de jaren zeventig leidde de toepassing van deze pedagogische nadering tot een aantal bijzondere kinderdagverblijven in het Italiaanse Reggio Emilia.
Een gesprek over deze architectuur met de directie van het kinderdagverblijf leidde tot de uitnodiging om de visie van Malaguzzi uit te werken tot een architectonisch manifest waarin de volgende statements tot uitdrukking komen: de omgeving als spiegel, de omgeving als pedagoog, de omgeving als document, de omgeving als thuis, de omgeving als onderdeel van het grote geheel en de omgeving van iedereen. Dit laatste punt slaat terug op een participatief ontwerpproces waarin niet alleen medewerkers maar ook de ouders en hun kinderen betrokken zijn.

Op basis van dit manifest is een ontwerp gemaakt dat is opgebouwd rondom de volgende vijf thema’s:

Een gebouw als stad; een verzameling kamers: Het gebouw bestaat uit een verzameling van verschillende ruimtes waarbinnen de kinderen steeds een nieuwe plek kunnen vinden; op ontdekkingsreis kunnen gaan. Net zoals in een echte stad zijn alle ruimten met elkaar verbonden en ga je van grote naar kleine ruimte, van hoge naar lage ruimte.

Een kader van dienende functies structureert: De verschillende ruimtes krijgen structuur door de inpassing in een grid. Het casco bevat alle dienende functies zoals het sanitair, de berging en de slaapvertrekken.

Continuïteit tussen buiten en binnen: Het grid beperkt zich niet tot het gebouw maar wordt ook het inrichtingsconcept voor de buitenruimte. De kamers kunnen worden ingericht met verschillende verhardingen en beplantingen. Het buiten strekt zich in het gebouw door, doordat verschillende kamers als buitenruimte worden ingericht.

Verschillende ervaringen van schaal:
Door het subtiele gebruik van hoogteverschillen tussen de ruimtes onderling kunnen verschillende schalen ervaren worden. In de centrale ruimte wordt de grote schaal ervaren door de afscheidingen van de groepsruimtes, een kleinere schaal door de hoogte en een nog kleinere schaal door de besloten ruimtes voor de bibliotheek en de sit-inn.

Een gebouw als onderdeel van het grote geheel: De bijzondere vorm van het binnenterrein van het bouwblok is een resultante van de grote diagonalen in Plan Zuid. Het ontwerp weerspiegeld deze ingrepen door aan te sluiten op de hoekverdraaiingen die door Berlage in de stedenbouwkundige context gerealiseerd zijn.

Toelichting Categorie:

Colofon

Bruto vloeroppervlak: 470 m2
Bouwperiode: december 2010 - oktober 2011
Datum van ingebruikname: 11-11-2011
Naam van het architectenbureau: NEXT architects en Claudia Linders
Naam (of namen) van de projectarchitect: Marijn Schenk, Claudia Linders
Overige projectteamleden: Bart Reuser, Michel Schreinemachers, Joost Lemmens, Filipe Pocas, Immanuel Faustle, Pieter Mulder, Marieke Spits
Relevante adviseurs: projectmanagement: Werknaam BV Amsterdam; constructie: Pieters Bouwtechniek, Amsterdam Installaties: Valstar Simonis, Amsterdam
Aannemer: Bouwkundig: Reimert Bouw Almere / Ubbink bouwgroep; interieur: Schalkwijk Haarlem
Fotograaf: NEXT architects

Aanvullende projectgegevens:

website: www.nextarchitects.com
contact: schenk@nextarchitects.com